KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienė

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024m.

PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2022-2024 m.

MOKYKLOS ETIKOS KODEKSAS IR DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMAI