NUOTOLINIS MOKYMAS

 

 BENDROJI INFORMACIJĄ  DĖL NUOTOLINIO UGDYMO(SI) NUO 2021-01-04

 

Kilus sunkumams jungiantis prie TAMO.lt, susisiekti su administratore Aiste Liškauskaite Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dėl bendrųjų ugdymo organizvimo klausimų galite kreiptis į mokyklos administraciją: direktorė Dėja Aukštkalnytė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (darbo organizavimo klausimai); pavaduotoja Dalia Lingienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  (metodinė pagalba); pavaduotoja Daiva Malažinskienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   (techninė pagalba).

Su mokytojais dalykininkais galite susisiekti šiais kontaktais: anglų kalbos mokytojai Renata Kaminickienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), Vladislav Zhurba ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir Edita Raugevičienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); dailės mokytojai Inga Armonaitė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir Lukas Kolmogorcevas ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); muzikos mokytojos Rasma Kanienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir Milda Vosylė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); šokių mokytoja Rita Marija Gružauskienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); sporto mokytojas Edgaras Austynas ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); kendo mokytoja Viltė Norvaišaitė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); šachmatų mokytojas Martynas Antanaitis ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); tikybos mokytoja Aistė Lukaševičienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ); etikos mokytoja Dalia Lingienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).

Su pagalbos mokiniui specialistais galite susisiekti šiais kontaktais: logopedė Miglė Purvinskienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), psichologė Raimonda Strazdienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. )  ir mokytojos padėjėjos Elena Matulaitienė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), Vilma Staškevičiūtė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), Kristina Burškytė ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ). Pagalbos mokiniui specialistai bei mokytojos padėjėjos dirbs pagal specialiai sudarytą tvarkaraštį. Mokiniai, gaunantys šias paslaugas, bus informuoti individualiai.

Bendroji informacija tėvus pasieks el. paštu ir TAMO dienynu. Pamokų temos ir užduotys bus įkeltos į TAMO dienyną bei Google for Education platformą. Nuotolinės pamokos vyskta naudojant ZOOM platformą (prisijungimo duomenis perduoda klasių mokytojai ir mokytojai dalykininkai).

 

BEDROJI UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

 

1.                Kasdieniniai darbai:

1.1.            Darbo/mokslo dienomis palaikyti stabilų vaiko dienos režimą.

1.2.                    Iki 9.00 val. ryto informuoti klasės mokytoją, jei mokinys nedalyvaus pamokose dėl sveikatos būklės.  

1.3.            Mokiniai, vėluojantys prisijungti į pamoką (3 min), į pamoką nebus įleidžiami.

1.4.            Visi mokiniai, dalyvaujantys pamokose, turi naudoti vaizdo kameras. Po 1 pamokos neįsijungus vaizdo kameros, mokiniai bus šalinami iš pamokos.

1.5.           Po 3 mokytojo pastabų dėl elgesio mokinys pašalinamas iš pamokos.

1.6.            Pamoką baigia mokytojas: atsijungti iš pamokos neatsijungus mokytojui – negalima.

1.7.            Visas dienos/pamokos užduotis bus galima rasti TAMO dienyne ir Google for Education platformoje. Kilus techninėms klūtims, užduotys bus persiunčiamos el. paštu.  

1.8.            Pamokų laikas:

Pirma pamoka - 9.00 val.

Antra pamoka -  10.00 val.

Trečia pamoka - 11.00 val.

Ketvirta pamoka - 12.00 val.

Pamokos vyksta pamokos pagal nuotolinių pamokų tvarkaraštį, iš jų 1-4 klasių mokiniams – po 3-4 online pamokas, priešmokyklinukams – po 2-3 online pamokas kasdien.

1.9.            Nuo 9.00 val. iki 13.00 val.  (priešmokyklinukų - iki 12.00) mokytojos bus užimtos pamokų vedimu/demonstravimu/konsultavimu/aiškinimu vaikams, tad NEGALIMA jų trukdyti telefono skambučiais, žinutėmis, kt. trikdį keliančiais įrenginiais. Visi kilę klausimai su mokytojomis sprendžiami nuo 13.00 val. iki 13.30 val.

1.10.         Elektroniniai laiškai ir TAMO paklausimai priimami darbo dienomis iki 20.00 val., į juos mokyklos darbuotojai atsako iki einamos savaitės pabaigos, išsiaiškinant problemos dydį, svarbą ir konsultavimosi su kitomis švietimo pagalbos institucijomis trukmę.

1.11.         Lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos pamokos vyksta įprastomis savaitės dienomis. Atsiskaityti už atliktas užduotis reikia pagal mokytojo nurodytą terminą.

1.12.         Tikybos, etikos užduotys atliekamos iki sekančios pamokos arba pagal mokytojo nurodytą terminą.

1.13.        Dailės, technologijų, muzikos, teatro pamokos virtualiai ir jų užduotys/įrašai/demonstacijos transliuojami pamokos dieną, atliekami iki sekančios pamokos arba pagal mokytojo nurodytą terminą. Atsiskaitymas vyksta individualiai demonstruojant mokytojui atliktą darbą (gyvai online, nuotrauka, vaizdo ir/ar garso įrašu).

1.14.        Kūno kultūros, šokio, kendo virtualios užduotys perduodamos pamokos dieną, atliekamos pagal galimybes.

1.15.        Būreliai, vykę pagal ugdymo planą nuo 13.30 ir 14.15 val., kol kas nevyks.

1.16.        Antrosios užsienio kalbos užduotys perduodamos antrokams - ketvirtokams pamokos dieną, užduotys atliekamos iki sekančios pamokos arba pagal mokytojo nurodytą terminą.

1.17.        Individualios instrumento pamokos vyks per IT pagal susitarimą su mokytojomis.

1.18.        Bendru susitarimu klasių mokytojos ir mokiniai naudojasi elektroninėmis pratybomis Eduka.lt, Ema.lt, atlieka užduotis analoginiuose vadovėliuose ir pratybų sąsiuviniuose.

1.19.        Mokinių darbingumas vertinamas kaupiamuoju būdu pagal atliktas užduotis, penktadienį vertinimas apibendrinamas pasiekimų lygiu, įrašant jį į TAMO dienyną.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė 5 žingsnių algoritmą, padėsiantį atpažinti ir padėti  mokiniams, kurie patiria nuotolinio mokymosi sunkumų.

 

Ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu, dalis vaikų patiria įvairių su mokymusi susijusių sunkumų. Siekiant užtikrinti visavertį nuotolinio mokymo funkcionavimą labai svarbu įtvirtinti jo prieinamumą visiems mokiniams. Tai ypač aktualu gyvenantiesiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų tam, kad vaikams sudarytų tinkamas ugdymuisi namuose sąlygas.

   Šiems mokiniams  ugdymas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu Kauno m. savivaldybės administracijos paskirtose priežiūrą teikiančiose įstaigose (mūsų mokykla nėra paskirtas ugdymo centras). Juose vaikus prižiūri paskirti asmenys (nebūtinai pedagoginiai darbuotojai), pasitelkti savanoriai, vykdomas maitinimas (taip pat nemokamas maitinimas Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka), maitinimas atsineštu maistu. Tėvai pastebėję, kad vaikai susiduria su įvairiais mokymosi sunkumais ( motyvacijos stoka, prisijungimo prie Zoom ir Classroom aplinkos sunkumais, mokymosi sunkumais ) informuoja klasės mokytoją apie susidariusią situaciją.Įvertinus, kad mokiniui reikalinga papildoma mokymosi pagalba: skiriamos papildomos konsultacijos, mokytojo padėjėjo pagalba, psichologo konsultacijos ir kt. Klasės mokytojas ir specialistai stebi situacijos pokyčius ir juos analizuoja Vaiko gerovės komisijoje. Nustačius, kad mokiniui reikia nuolatinės priežiūros ir tęstinės pagalbos mokyklos VGK kreipiasi į savivaldybės VGK dėl tolimesnių mokinio ugdymo organizavimo veiksnių