SUZUKI METODIKA

 

 

TRUMPA DR.SHINICHI SUZUKI BIOGRAFIJA

Japonijos mokslininkas, smuikininkas, kompozitorius, ugdymo filosofas Shinichi Suzuki (1889-1998) gimė Nagojoje, smuikų fabrikanto šeimoje. Studijavo Tokijuje, vėliau 8 m. gyveno ir mokėsi Vokietijoje, Berlyne. Dviejų kultūrų sandūroje gimė pirmosios jo idėjos apie žmogaus talento prigimtį ir prigimtinių gebėjimų lavinimą. Ilgalaikė pedagoginė ir koncertinė praktika padėjo jas patikrinti praktiškai. Po II pasaulinio karo Matsumoto (Japonija) įkūrė mokyklą, kurioje mokė muzikos, taikydamas savo sukurtą Motinos kalbos metodą. Metodas paplito visoje Japonijoje, šeštajame XX a. dešimtmetyje juo buvo susidomėta JAV, septintajame – Vakarų Europoje. 1969 m. Japonijoje įkurta ankstyvojo ugdymo asociacija, taikanti metodo principus įvairiose ugdymo srityse. Daug keliavo po pasaulį, skaitydamas paskaitas ir vesdamas praktinius seminarus mokytojams. Mirė 1998 m. Pagrindinės Sh.Suzuki knygos – "Žmogus ir talentas", "Ugdyti meilę", "Gebėjimų lavinimas nuo nulinio amžiaus". Jo darbus tęsia Pasaulinė Suzuki Asociacijos (ISA), Europoje – Europos Suzuki Asociacijos (ESA) nariai. Praktinis darbas Lietuvoje pradėtas 1996 m., Lietuvos Suzuki Asociacija veikia nuo 1998 m.. Jos tikslas – praturtinti Lietuvos švietimo sistemą Sh.Suzuki idėjomis, diegiant jas ankstyvajame, muzikiniame ir bendrajame lavinime.APIE TALENTO PRIGIMTĮ

Dr.Sh.Suzuki iškėlė mintį, jog žmogaus talentas nėra įgimtas, bet įgyjamas priklausomai nuo gyvenamosios ir ugdomosios aplinkos. Šią mintį jis pagrindė daugybe gyvenimiškų pavyzdžių. Pav., jeigu Indijos miškuose išaugusios mergaitės gebėjo tobulai prisitaikyti, gyvendamos vilkų gaujoje, vadinasi, kūdikių galimybės yra praktiškai beribės. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas bet kurioje šalyje gimęs sveikas kūdikis išmoksta savo gimtąją kalbą. Jeigu aplinkoje skamba kelios skirtingos kalbos – netgi ne vieną. Išvada: visos žmogaus galimybės slypi jo viduje, ir tik nuo aplinkos, nuo kūdikį supančių žmonių priklauso, ar talentas bus atskleistas. Didžiausias viltis mokslininkas dėjo į vaikus – suaugę žmonės, jo pastebėjimu, yra iš dalies arba visiškai praradę prigimtinį imlumą, kurio dėka vaikai gali išsiugdyti bet kurios mokslo ar meno srities talentą. Tačiau giliu humanizmu persmelkta Sh.Suzuki ugdymo filosofija teikia viltį sėkmingai mokytis naujų dalykų bet kuriame amžiaus tarpsnyje.


„MOTINOS KALBOS” PRINCIPAI:

pradeti vaikus mokyti kiek įmanoma anksčiau;
pabrėžti muzikos klausymosi svarbą;
kasdien praktikuotis ir nuolat kartoti, kas išmokta;
tėvams ir vaikams mokytis kartu, vadovaujant mokytojui.
0
 
 
PRIVALUMAI:
mokymasis prasideda labai anksti;
lavinamas dėmesio sukaupimas, koncentracija;
lavinama atmintis;
vystosi judesių koordinacija;
vystosi imlumas tiksliai pakartoti duotą pavyzdį;
formuojasi jautrumas visur pajusti grožį;
užtikrinamas harmoningesnis sugyvenimas šeimoje, nes su vaiku pamokėles lanko tėvai;
iš mokymo proceso eliminuojami vaiko sutrikimas ir įtampa, baimė;
užtikrinamas savo vertės pajautimas.
0
 
Š.SUZUKI METODAS TAIKOMAS SPECIALYBĖSE:

smuiko;
violončėlės;
fleitos;
fortepijono;
gitaros;
vokalo.
Taip pat ruošiamos metodo adaptacijos ir kitoms sritims.
0
 
 
BŪTINOS MOKYTOJO SAVYBĖS:

Meilė ir pagarba vaikui;
Sąžiningumas (pasitikėjimas) vaiku;
Kantrybė;
Empatija;
Entuziazmas.
0
 

SUZUKI METODAS

Suzuki metodas, paties autoriaus pavadintas “Motinos kalbos metodu, pasaulyje paplito daugiau nei prieš 50 metų, o 1996 m. pasiekė ir Lietuvą.
Dr.Sh.Suzuki iškėlė mintį, jog žmogaus talentas nėra įgimtas, bet įgyjamas priklausomai nuo gyvenamosios ir ugdomosios aplinkos. Šią mintį jis pagrindė daugybe gyvenimiškų pavyzdžių ir savo bei pasekėjų praktika. Kiekvienas žemėje gimęs kūdikis kalba savo krašto gimtąja kalba (ir įvairiomis jos tarmėmis). Bet kuri kalba yra pakankamai sunki. Suaugusiam žmogui išmokti užsienio kalbos reikia daug pastangų, valios ir motyvacijos, tuo tarpu vaikai mokosi be jokių sunkumų, jei kalba nuolat skamba jų aplinkoje. Be to, kalbėti išmokstama anksčiau, negu gramatikos taisyklių.
Tad jeigu kūdikio smegenys yra pakankamai geros išmokti bet kurią “sunkią" kalbą, jos iš prigimties yra pakankamai geros mokytis bet kurio dalyko. Ar perkėlus į šiuolaikinę visuomenę akmens amžiaus (arba necivilizuotos genties) kūdikį jis neužaugtu civilizuotu ir prie nūdienės kultūros prisitaikiusiu žmogumi? Tuo tarpu perkėlus suaugusį, rezultatas nuliūdintų. Vadinasi, kūdikių prigimtinės galios yra stipresnės už suaugusio įgūdžius.
Tad Sh.Suzuki daro išvadą, kad visos žmogaus galimybės slypi jo viduje, ir tik nuo aplinkos, jeigu dar tiksliau – nuo kūdikį supančių žmonių, priklauso, ar talentas bus atskleistas. Kokia ugdomoji aplinka bus sudaryta augančiam vaikui, tokią jis ją perims. Svarbu atkreipti dėmesį, jog didžiausias viltis mokslininkas dėjo būtent į kūdikius – suaugę žmonės, jo pastebėjimu, yra iš dalies arba visiškai praradę prigimtinį imlumą, kurio dėka vaikai gali išsiugdyti bet kurios mokslo ar meno srities talentą. Viena svarbiausių disciplinų, atskleidžiančių prigimtines žmogaus galias, Suzuki laikė muziką. Tad kiekvienas Suzuki mokinys muzikuoja bent vienu muzikos instrumentu – net nuo 2-3 metų amžiaus.

SUZUKI METODAS LIETUVOJE

Netradicinio ugdymo poreikis yra aktualus - tai rodo pastaraisiais metais aktyvus įvairiomis metodikomis dirbančių mokyklų gausėjimas. Pirmasis dokumentas, pagrindęs jų veiklą, buvo 2001 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 1446 „Dėl netradicinio ugdymo koncepcijos“. 2005 m. birželio 28 d. buvo išleistas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Suzuki talentų ugdymo koncepcijos Lietuvoje“ (ISAK-1128). Ir nors Kauno Vėtrungės pradinė mokykla šiuo metu išgyvena pereinamąjį laikotarpį, jos veikla iš esmės bus grindžiama Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje koncepcijos nuostatomis. Svarbus mokyklos veiklos pokyčio etapas prasidėjo dar 2002 m.vasario mėn., kai Kauno m. savivaldybės administratorius R.Stanionis raštu (įs. Nr. A-191/2,3) Kauno „Vėtrungės“ pradinėje mokykloje nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. leido įkurti 3 klases vaikų mokymui Suzuki metodu. 2002 balandžio mėn. Kauno m. savivaldybės Kultūros ir švietimo komitetas pritarė klasių, dirbančių Š.Suzuki metodu, komplektavimui „Vėtrungės“ pradinėje mokykloje. 2002 m. rugsėjo 1 d. joje įkurta viena pirmoji ir dvi priešmokyklinės pagal Suzuki metodiką dirbančios klasės. 2005 m. sausio 26 d. Kauno miesto savivaldybės Taryba nusprendė, kad nuo 2010-2011 mokslo metų Vėtrungės pradinėje mokykloje bus vykdomas tik netradicinis formalusis ugdymas, paremtas Suzuki talentų ugdymo koncepcija. 2007-2008 mokslo metais mokykloje veikia dvi priešmokyklinės ir septynios pradinės klasės, dirbančios pagal Suzuki metodiką bei keturios pradinės tradicinio ugdymo klasės. Tai parodo, kad sėkmingai vykdomi Kauno m. savivaldybės Tarybos sprendimai ir kryptingai diegiama Suzuki metodika, palaipsniui didindamas šiuo metodu dirbančių klasių skaičius, gausinamas moksleivių skaičius klasėse ir tenkinamas Kauno miesto visuomenės poreikis vaikų ugdymui pasirinkti netradicines ugdymo sistemas.

MOKYKLOS HIMNAS

 Spindulėli tu spindėk

 ir dainuoti man padėk

Tu švieti aukštai aukštai –

viską iš dangaus matai.

 Spindulėli džiugink mus,

neški laimę į namus ..