UGDYMAS

 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023–2024 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

Klasė
Ugdymo procesas prasideda
Ugdymo procesas baigiasi
Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis
Ugdymo proceso trukmė
dienomis
Priešmokyklinio ugdymo grupės
09-01
06-11
35
175

1- 4 klasės

5-8 klasės 

09-01
 
09-01
06-11
 
06-26
35
 
37
175
 
185
 
Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Pamokos prasideda 8 val. 30 min  (8 val 15 min) . Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8 klasėje – 45 min.
Priešmokyklinės grupėse ugdomųjų veiklų trukmė 4val. per dieną.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
Pirmas pusmetis –
1-4 klasės nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 19 d.;
5-8 klasės nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 26 d.;
Antras pusmetis –
1-4 klasės nuo sausio 22 d. iki birželio 9 d.
5-8 klasės nuo sausio 29 d. iki birželio 26 d.

Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 7 kalendorinės dienos, žiemos atostogoms – 14 kalendorinių dienų, pavasario – 7 kalendorinės dienos.
Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2023-10-30
2023-11-03
Žiemos (Kalėdų)
2023-12-27
2024-01-05
Pavasario (Velykų)
2024-04-02
2024-04-05
Vasaros (0-1 klasės)
Vasaros (5-8 klasės)
2024-06-11
2024-06-27
2024-08-31
2024-08-31
Papildomos atostogos prasideda
Papildomos atostogos baigiasi
2024-02-19
2024-02-23
 
 

Darbo laikas

Mokykla dirba
8:00-20:00
Administracijos
darbo laikas
8:00-16:30
penktadienį 8:00-15:15

Pamokų laikas
 
 Šiaurės pr.23
1 pamoka  8:30 - 9:15
2 pamoka 9:25 - 10.10
3 pamoka 10:20 - 11:05
4 pamoka 11:35 - 12.20
5 pamoka 12:50 - 13.35
 6 pamoka  13:45 - 14:30
A. Stulginskio 61 
1 pamoka  8:15 - 9:00
2 pamoka 9:10-9:55 
3 pamoka  10:05-10:50
4 pamoka 11:20-12:05 
5 pamoka  12:35-13:20
 6 pamoka  13:30-14:15